Varjovaalit suomen kieltä opiskeleville

Kymenlaakson Opistolla järjestettiin torstaina 25.1.2024 maahanmuuttajaopiskelijoille Suomen tasavallan presidentin varjovaalit.

Varjovaalien avulla maahanmuuttajaopiskelijoille opetetaan suomalaista yhteiskuntajärjestelmää, demokratian pelisääntöjä ja yhdenvertaisuutta. Nämä kaikki ovat tärkeitä kotoutumisen avaimia, jotta opiskelijat pystyvät integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan tasavertaisina jäseninä. 

Joillakin maahanmuuttajilla voi olla täysin erilainen käsitys demokratiasta kuin suomalaisilla, joillekin demokratia voi olla täysin tuntematon käsite tai heillä ei ole koskaan ollut äänestysmahdollisuutta. 

Valmisteluna opiskeltiin suomalaista poliittista järjestelmää ja tutustuttiin eri puolueisiin sekä presidenttiehdokkaiden vaaliteemoihin. Selkokeskuksen tarjoamat materiaalit todettiin hyödyllisiksi: https://selkokeskus.fi/selkojulkaisut/presidentinvaali-2024-selkokielella/

Varjovaaleissa opiskelijat saivat käytännönläheistä kokemusta äänestysprosessista. Virallisten vaalien sekä varjovaalien tulokset ovat ryhmille seurannassa asianmukaisesti.

 

Onnellisin opisto
Scroll to Top