MEDITATIIVISEN VALOKUVAUKSEN PERUSTEET

Meditatiivisen valokuvauksen perusteet (8 op)

Meditatiivisen valokuvauksen perusteet Haminassa  2022-2023

Meditatiivisen valokuvauksen perusteet -koulutus johdattaa meditatiivisen, läsnä olevan valokuvauksen teoriaan ja käytäntöön seurakuntatyön näkökulmasta. Meditatiivinen valokuvaus yhdistää myötätuntoisen katseen, läsnäolon ja aistien harjoittamisen hengellisen katselemisen perinteeseen. Kurssin järjestää Kymenlaakson Opisto yhteistyössä Hiljaisuuden Ystävät ry:n kanssa. Koulutukseen mahtuu enintään 20 osallistujaa.

Koulutuksen kesto: 14.02.2022 – 25.01.2023
Toteutustapa: Lähijaksot, verkkotapaamiset, harjoitukset lähijaksojen välillä 

Meditatiivisen valokuvauksen perusteet -koulutus Haminassa

Meditatiivisen valokuvauksen perusteet tuottaa osaamista soveltaa menetelmää eri-ikäisten ryhmien ohjaamisessa, valokuvaretriiteissä, sielunhoidossa, työyhteisön kehittämisessä ja mentoroinnissa osana omaa perustehtävää. Menetelmässä liitytään hiljaisuuden viljelyyn ja mystiikan teologiaan, jossa olennaista on kokemus ja vastaanottavainen sisäinen tila. Opiskelu ei edellytä harrastuneisuutta valokuvaukseen.

Tapaamisten välissä osallistuja kokeilee meditatiivisen valokuvauksen harjoituksia omassa elämässään ja työssään. Osallistuja tallettaa kuviaan ja reflektoi kokemaansa oppimispäiväkirjaan.

Lähijaksot ja verkkotapaamiset
1. jakso 14.–16.2.2022
Verkkotapaamiset 1.3. ja 5.4.2022
2. jakso 19.-21.9.2022
Verkkotapaaminen 17.11.2022
3. jakso 23.–25.1.2023

Paikka
Kymenlaakson Opisto
Poitsilan kartano
Tikkupolku 1
49460 Hamina

Osallistumismaksu: 185 €/lähijakso
Täysihoito lähijaksolla: 165 €/jakso
Materiaalimaksu: 50 €, laskutetaan 1. erän yhteydessä

Laskutus kolmessa erässä. Hiljaisuuden Ystävät ry:n henkilö- ja yhteisöjäsenten työntekijät saavat 10 %:n alennuksen kokonaishinnasta.

Ilmoittaudu koulutukseen tästä > 

Ilmoittautumisaikaa on 31.10.2021 saakka. Voit kysyä vapaita paikkoja myös myöhemmin Hiljaisuuden Ystävät ry:ltä.

Osaamistavoitteet
Koulutuksen jälkeen osallistuja 

  • tuntee meditatiivisen valokuvauksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet
  •  tiedostaa katseen merkityksen ihmisen varhaisessa vuorovaikutuksessa ja aikuisuudessa
  • tiedostaa oman katseensa vaikutuksia hyvän työilmapiirin kehittämisessä
  • tunnistaa tunteiden ja piilotajuisen vaikutuksia osana havaintokokemusta
  • osaa havainnoida osallisuutta ja syrjään jäämistä omassa työyhteisössään ja työtehtävissään
  • osaa hyödyntää laaja-alaisesti meditatiivisen valokuvauksen mahdollisuuksia omassa elämässään ja työssään.
  • luo uudenlaista kristillisestä spiritualiteetista ammentavaa, valokuvausta apuvälineenä käyttävää kohtaavaa toimintaa eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa
  • sitoutuu meditatiivisen valokuvauksen eettisiin periaatteisiin.

Materiaali
Koulutuksessa hyödynnetään materiaalia ja harjoituksia teoksesta:

Johanna Tanska, Juha Tanska: Lempeä linssi. Valokuvaus tienä läsnäoloon. Kirjapaja 2020.

Lisätietoja

Yleiset tiedustelut:
Hiljaisuuden Ystävät ry.
toimisto@hiljaisuudenystavat.fi
Puh. 045 343 0200

Tiedustelut koulutuksen sisällöstä:
Juha Tanska
juha.tanska@hiljaisuudenystavat.fi
Puh. 045 343 0200

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Enemmänkin opiskeluintoa?

Linjan opiskelijana saat lisäksi opiskella ja harrastaa ilmaiseksi monilla kansalaisopistomme kursseilla. Miten olisi Pilates, elokuvakerho, jooga, ruoanlaitto tai uusi kieli?

tunne-itsei-logo3
Scroll to Top